آرشیو "داستان کوتاه"

داستان مرضیه که از همسرش جدا شد تا با دوستش ازدواج کند

داستان مرضیه که از همسرش جدا شد تا با دوستش ازدواج کند

مرضیه می گوید شوهرش به دوستش اعتماد زیادی داشت غافل از اینکه با ورود او به خانه مان من هر روز از شوهرم دور شده و با دوستش رابطه برقرار می کنم.این زن جوان می گوید شوهرش به دوستش اعتماد زیادی داشت غافل از اینکه با...

ادامه مطلب ...
ماجرای دختری که اینترنتی با پسر مجرمی دوست شد

ماجرای دختری که اینترنتی با پسر مجرمی دوست شد

داستان زیر داستانی واقعی است از دختری که در مشهد زندگی می کند و به خاطر دوستی اینترنتی با یک پسر و بی توجهی به نصیحت های پدر در دام پسری مجرم و سابقه دار افتاد . البته این دختر شانس آورد که بر اثر یک اتفاق زود از این گرداب...

ادامه مطلب ...
داستان آشنایی غنچه و امین

داستان آشنایی غنچه و امین

داستانی که در زیر می خوانید داستان واقعی است از زبان غنچه . این داستان می تواند برای خیلی از دختران تجربه ای گرانبها باشد . داستان را از زبان خود غنچه می خوانید :همیشه از دخترهای زود باور بدم می‌آمد حتی دوستانی را انتخاب...

ادامه مطلب ...
مردی که زنش را عاقلانه دوست دارد

مردی که زنش را عاقلانه دوست دارد

از مردی پرسیدم بچه ات را بیشتر دوست داری یا همسرت را ؟پاسخ جالبی داد:گفت بچه ام رو عاشقانه دوست دارم ولی زنم رو عاقلانهگفتم یعنی چی؟گفت من عاشق بچم هستم همه کارهاش رو دوست دارم همه افکارش رو و همه حرکاتش رو همه...

ادامه مطلب ...
داستان کوتاه اثبات زیرکی زنان

داستان کوتاه اثبات زیرکی زنان

مردی در کنار چاه زنی زیبا دید ، از او پرسید : ای زن بگو زیرکی زنان به چیست؟زن داد و فریاد کرد و مردم را فراخواند ،آن مرد که بسیار وحشت کرده بود پرسید : چرا چنین میکنی؟ من که قصد اذیت کردن شما را نداشتم ،دیدم خانم محترم و...

ادامه مطلب ...
چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه چهلم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه چهلم

" چهل نامه کوتاه به همسرم " مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه کوتاه به همسرم که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق...

ادامه مطلب ...
چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه سی و نهم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه سی و نهم

" چهل نامه کوتاه به همسرم " مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه کوتاه به همسرم که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق...

ادامه مطلب ...
چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه سی و هشتم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه سی و هشتم

" چهل نامه کوتاه به همسرم " مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه کوتاه به همسرم که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق...

ادامه مطلب ...
چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه سی و هفتم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه سی و هفتم

" چهل نامه کوتاه به همسرم " مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه کوتاه به همسرم که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق...

ادامه مطلب ...
چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه سی و ششم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه سی و ششم

" چهل نامه کوتاه به همسرم " مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه کوتاه به همسرم که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق...

ادامه مطلب ...
چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه سی و پنجم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه سی و پنجم

" چهل نامه کوتاه به همسرم " مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه کوتاه به همسرم که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق...

ادامه مطلب ...
چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه سی و چهارم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه سی و چهارم

" چهل نامه کوتاه به همسرم " مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه کوتاه به همسرم که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق...

ادامه مطلب ...