آرشیو "داستان کوتاه"

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه دهم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه دهم

چهل نامه کوتاه به همسرم" مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه کوتاه به همسرم که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق...

ادامه مطلب ...
چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه نهم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه نهم

چهل نامه کوتاه به همسرم" مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه کوتاه به همسرم که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق...

ادامه مطلب ...
چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه هشتم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه هشتم

چهل نامه کوتاه به همسرم" مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه کوتاه به همسرم که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق...

ادامه مطلب ...
چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه هفتم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه هفتم

چهل نامه کوتاه به همسرم" مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه کوتاه به همسرم که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق...

ادامه مطلب ...
چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه ششم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه ششم

چهل نامه کوتاه به همسرم" مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه کوتاه به همسرم که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق...

ادامه مطلب ...
چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه پنجم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه پنجم

چهل نامه کوتاه به همسرم" مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه کوتاه به همسرم که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق...

ادامه مطلب ...
چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه چهارم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه چهارم

چهل نامه کوتاه به همسرم" مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه کوتاه به همسرم که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق...

ادامه مطلب ...
چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه سوم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه سوم

چهل نامه کوتاه به همسرم" مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق دارد. چهل نامه که...

ادامه مطلب ...
چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه دوم

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه دوم

چهل نامه کوتاه به همسرم" مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق دارد. چهل نامه که...

ادامه مطلب ...
چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه اول

چهل نامه کوتاه به همسرم / نامه اول

چهل نامه کوتاه به همسرم" مجموعه چهل نامه ی نادرابراهیمی به همسرش بانو فرزانه منصوری است. چهل نامه که در خود گلایه‌ها، قهر ها و آشتی ها و دل نگرانی های یک همسر را با پاسخ گویی های شاعرانه ی نویسنده ای عاشق دارد. چهل نامه که...

ادامه مطلب ...
داستان زندگی دختری که اسیر عشق نوجوانی شد

داستان زندگی دختری که اسیر عشق نوجوانی شد

وقتی17 ساله بودم بامحسن در راه مدرسه آشنا شدم او شماره تلفنش راجلوی من انداخت ومن بدون هیچ عاقبت اندیشی و با حس کنجکاوی با او تماس گرفتم و این شروع رابطه ی بین ما بود اوایل ارتباطمان فقط تلفنی بود ولی با رد و بدل شدن جملات...

ادامه مطلب ...
زن مومنه ای که با بسم الله معجزه کرد

زن مومنه ای که با بسم الله معجزه کرد

در زمان های گذشته مردی بود کافر و بی دین اما زنی داشت مومن و متدین . این زن تمام کارهایش را با بسم الله  آغاز می کرد. شوهرش از توسل جستن او به این نام مبارک بسیار خشمگین می شد و سعی می کرد که او را از این عادت منصرف کند. روزی...

ادامه مطلب ...
هانیه به من یاد داد که میشود در این دنیا راحت زورگو بود

هانیه به من یاد داد که میشود در این دنیا راحت زورگو بود

چند روز پیش، "هانیه" پرستار بچه‌هایم را به اتاقم دعوت کردم تا با او تسویه حساب کنم. به او گفتم: - بنشینید هانیه خانم .می‌دانم که دست و بالتان خالی است، اما رو در بایستی دارید و به زبان نمی‌آورید. ببینید، ما توافق کردیم که...

ادامه مطلب ...