آرشیو "فال"

فال شنبه ۲۰ شهریور ۹۵

فال شنبه ۲۰ شهریور ۹۵

فال امروز شنبه 20 شهریور ۹۵ در سایت بانوان ایرانی : فال متولدین فروردین:اینگونه به نظر می‌رسد که شما با رفتاری حرفه‌ای در حال پرداختن به مسائل هستید، اما روش ارتباط برقرار کردن شما روشی توأم با تظاهر است....

ادامه مطلب ...
فال جمعه ۱۹ شهریور ۹۵

فال جمعه ۱۹ شهریور ۹۵

فال امروز جمعه ۱۹ شهریور ۹۵ در سایت بانوان ایرانی : فال متولدین فروردین:شاید امروز همه چیز زندگی تان پیچیده به نظر برسد، اما به این معنی نیست که قرار است روز ناخوشایندی داشته باشید. امروز قادبر هستید جزییات...

ادامه مطلب ...
فال پنجشنبه ۱۸ شهریور ۹۵

فال پنجشنبه ۱۸ شهریور ۹۵

فال امروز پنجشنبه ۱۸ شهریور ۹۵ در سایت بانوان ایرانی : فال متولدین فروردین: خوشبختانه شما امروز فرصتی خواهید داشت که استعدادهای سیاستمدارانه خود را نشان دهید. ظاهراً شما بدون داشتن حس رقابتی محدودیت‌های...

ادامه مطلب ...
فال چهار شنبه ۱۷ شهریور ۹۵

فال چهار شنبه ۱۷ شهریور ۹۵

فال امروز چهار شنبه ۱۷ شهریور ۹۵ در سایت بانوان ایرانی : فال متولدین فروردین:برنامه شما برای آینده‌تان ممکن است این باشد که در یک فرصت خوب بال‌هایتان را باز کنید. بعضی اوقات احساس می‌کنید که بعضی کارها باید...

ادامه مطلب ...
فال سه شنبه ۱۶ شهریور ۹۵

فال سه شنبه ۱۶ شهریور ۹۵

فال امروز سه شنبه ۱۶ شهریور ۹۵ در سایت بانوان ایرانی : فال متولدین فروردین:شاید امروز همه چیز زندگی تان پیچیده به نظر برسد، اما به این معنی نیست که قرار است روز ناخوشایندی داشته باشید. امروز قادبر هستید...

ادامه مطلب ...
فال دوشنبه ۱۵ شهریور ۹۵

فال دوشنبه ۱۵ شهریور ۹۵

فال امروز دوشنبه ۱۵ شهریور ۹۵ در سایت بانوان ایرانی : فال متولدین فروردین:تفاوت‌های میان دوستی و عشق کمی‌انسان را گیج می‌کند، اما این موضوع بیشتر در مورد دیگران صدق می‌کند، نه شما. این بدین معنی نیست که...

ادامه مطلب ...
فال یکشنبه ۱۴ شهریور ۹۵

فال یکشنبه ۱۴ شهریور ۹۵

فال امروز یکشنبه ۱۴ شهریور ۹۵ در سایت بانوان ایرانی : فال متولدین فروردین:امروز نباید همین طور که در مسیر حرکت می کنید نقشه ی خود را بسازید، حتی اگر این رویکرد بداهه معمولاً به نفع تان تمام می شده امروز بهتر...

ادامه مطلب ...
فال شنبه ۱۳ شهریور ۹۵

فال شنبه ۱۳ شهریور ۹۵

فال امروز شنبه ۱۳ شهریور ۹۵ در سایت بانوان ایرانی :  فال متولدین فروردین شاید امروز دل تان بخواهد که بدون برنامه عمل کنید، اما باید بدانید که اگر یک نقشه ی از پیش تعیین شده داشته باشید و به آن بچسبید منافع بیشتری...

ادامه مطلب ...
فال جمعه ۱۲ شهریور ۹۵

فال جمعه ۱۲ شهریور ۹۵

فال امروز جمعه ۱۲ شهریور ۹۵ در سایت بانوان ایرانی : فال متولدین فروردین:اگر چه از همان ابتدای صبح تصمیم دارید که کار درست را انجام دهید و وظایف تان را در محل کار به پایان برسانید، اما همین که کمی از روز بگذرد...

ادامه مطلب ...
فال پنجشنبه ۱۱ شهریور ۹۵

فال پنجشنبه ۱۱ شهریور ۹۵

فال امروز پنجشنبه ۱۱ شهریور ۹۵ در سایت بانوان ایرانی : فال متولدین فروردین:شما نباید فکر کنید که برج قوچ فقط مخصوص خود شماست، این ماه متعلق به افراد خیلی زیادی است!! شما باید مدتی خودتان را فراموش کرده و...

ادامه مطلب ...
فال چهار شنبه ۱۰ شهریور ۹۵

فال چهار شنبه ۱۰ شهریور ۹۵

فال امروز چهار شنبه ۱۰ شهریور ۹۵ در سایت بانوان ایرانی : فال متولدین فروردین:مهم نیست که از آنچه که امروز می خواهید چقدر آگاه هستید؛ مهم این است که به قضاوت خود تردید دارید. تجدید نظر کردن درباره اینکه تصمیم...

ادامه مطلب ...
فال سه شنبه ۹ شهریور ۹۵

فال سه شنبه ۹ شهریور ۹۵

فال امروز سه شنبه ۹ شهریور ۹۵ در سایت بانوان ایرانی : فال متولدین فروردین:شما امروز می‌خواهید همه چیز را با هم داشته باشید!! اما باید اول ببینید که اگر کنترل خود را از دست بدهید چه اتفاقی می‌افتد. در این تحول و...

ادامه مطلب ...
فال دوشنبه ۸ شهریور ۹۵

فال دوشنبه ۸ شهریور ۹۵

فال امروز دوشنبه ۸ شهریور ۹۵ در سایت بانوان ایرانی : فال متولدین فروردین:اگر شما کسی یا چیزی را می‌خواسته‌اید، امروز شور و هیجان شما انقدر شدید می‌شود که این علاقه خود را با رفتاری احمقانه ابراز می‌کنید!!...

ادامه مطلب ...