مدلهای زیبای چادر جشن تکلیف

مدلهای زیبای چادر جشن تکلیف

برگزاری جشن تکلیف برای دختران 9 ساله و تازه به سن تکلیف رسیده ، برای تشویق آنها در انجام اعمال عبادی، از زمانهای دور مرسوم بوده و امروزه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، تا آنجایی که اکنون ، تمامی دبستان های دخترانه جشن...

ادامه مطلب ...