نوشته هایی با برچسب "فال ازدواج متولدین اردیبهشت"

فال ازدواج متولدین اردیبهشت با مهر

فال ازدواج متولدین اردیبهشت با مهر

متولدین مهر ماه در همه امور خود جانب اعتدال را رعایت می کنند، آرامش و خونسردی خاصی در انجام کارهای خود دارند و چون متولدین اردیبهشت نیز کمابیش خواهان آرامش هستند بنابراین در این مورد با هم سازگاری دارند و هماهنگ هستند....

ادامه مطلب ...
فال ازدواج متولدین اردیبهشت با شهریور

فال ازدواج متولدین اردیبهشت با شهریور

متولدین شهریور افرادی جوانمرد، نجیب، با سخاوت و کمک کننده هستند ولی میانه ای با عشق های رمانتیک و پرسوز و داغ ندارند. یعنی عشق آنها کم شعله ولی پایدار است و چون متولدین اردیبهشت نیز افرادی آرام و متین هستند از نظر امور...

ادامه مطلب ...
فال ازدواج متولدین اردیبهشت با مرداد

فال ازدواج متولدین اردیبهشت با مرداد

متولدین مرداد یک دوست واقعی و وفادار، خوش مشرب و مهربان هستند و متولدین اردیبهشت نیز کمابیش از خصوصیات مشابهی برخوردار می باشند و در نتیجه از نظر مهر و محبت همدیگر را راضی می کنند و در این مورد با هم برخوردی نخواهند داشت....

ادامه مطلب ...
فال ازدواج متولدین اردیبهشت با تیر

فال ازدواج متولدین اردیبهشت با تیر

متولدین تیر ماه افرادی آرام، ساکت و بی آزار هستند و در فطرت و ذات آنها به هیچ وجه شرارت وجود ندارد.متولدین این ماه  همیشه دوست دارند که در میان خانواده و جمع دوستان خود باشند و چون متولدین اردیبهشت نیز خیلی خانواده دوست...

ادامه مطلب ...
فال ازدواج متولدین اردیبهشت با خرداد

فال ازدواج متولدین اردیبهشت با خرداد

متولدین خرداد ماه انسانی اجتماعی، تیزهوش، کنجکاو، و اهل تنوع و ماجراست و بالطبع با مرد اردیبهشتی که خواهان همسری مطیع و خانه دار است چندان سازگار نخواهد بود. مگر آن که زن اردیبهشتی با یک مرد خردادی ازدواج کند. ولی از طرف...

ادامه مطلب ...
فال ازدواج متولدین اردیبهشت با اردیبهشت

فال ازدواج متولدین اردیبهشت با اردیبهشت

متولدین اردیبهشت ماه شخصی آرام، باوقار، پر طاقت، متین و نیک سرشت است. او خواهان همسری شوخ و شنگ، ظریف، عاقل، خانه دار و مطیع است و وقتی دو اردیبهشتی با یکدیگر ازدواج می کنند آنگاه مورد آخر برای آنها مسئله ساز می شود. یعنی...

ادامه مطلب ...
فال ازدواج متولدین فروردین با اردیبهشت

فال ازدواج متولدین فروردین با اردیبهشت

متولدین فروردین ماه کمی سلطه جو و انحصار طلب هستند و از طرفی چون متولدین اردیبهشت ماه نیز خود دارای چنین خصوصیتی می باشند بنابراین در این مورد کمی با یکدیگر در تضاد قرار می گیرند و ممکن است بین آنها برخوردهایی بوجود...

ادامه مطلب ...
طالع بینی ازدواج

طالع بینی ازدواج

طالع بینی ازدواج این بخش در حال کامل شدن است طالع بینی ازدواج متولدین فروردین طالع بینی ازدواج متولدین اردیبهشت طالع بینی ازدواج متولدین خرداد فروردین با فروردین اردیبهشت با فروردین خرداد با...

ادامه مطلب ...