آرشیو "تعبیر خواب"

تعبیر خواب رابطه جنسی و تجاوز

تعبیر خواب رابطه جنسی و تجاوز

تعبیر خواب رابطه جنسی معبرین غربی گویند: در بسیاری از موارد دیدن خواب‌های روابط جنسی و زناشویی تعبیری واقعی به همراه نخواهند داشت. از نقطه نظر روانشناسی خواب‌هایی که در مورد روابط جنسی (سکس) دیده می‌شوند سمبل و...

ادامه مطلب ...
تعبیر خواب زلزله و زمین لرزه

تعبیر خواب زلزله و زمین لرزه

زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید ولی اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما قائم باقی...

ادامه مطلب ...
تعبیر دیدن گربه در خواب

تعبیر دیدن گربه در خواب

برخی معبران گربه را مرد می دانند ولی معبران غربی گربه را به زن تشبیه می کنند زیرا از بسیاری از خصایص مانند اهمیت دادن به زیبایی و تمیزی و عشق به فرزندان شبیه به زنان است. اگر درخواب گربه ای زیبا ببینید که متعلق به شماست یا...

ادامه مطلب ...