این نوشته را در مورد خصوصیات یک زن قوی تا آخر بخوانید

خصوصیات یک زن قوی

۱- او همه‌چیز را در نظر دارد:

زن قوی به خوبی میداند که باید بر چیزها کنترل داشته باشد و نه آن که به سبب هر ماجرایی نگران شود و دچار پریشانی خاطر گردد. یک زن قوی این قابلیت را دارد که همه چیز را در نظر داشته باشد و عواقب‌ آنها  را بسنجد. او به خوبی می‌داند که چه چیز مهم است و چه چیز اهمیت ندارد و به همین سبب قادر به آن است که اولویت‌هایش را به خوبی ترتیب دهد و بر طبق آن‌ها رفتار کند. یک زن قوی، امور را در چشم‌اندازهایی مناسب می‌نگرد و آن اندازه قوی هست که به امور کوچک اجازه‌ی آن را ندهد که دچار اضطرابش سازند.

۲- «نه» گفتن را بلد است :

یک زن قوی می‌داند که چگونه در روابطش مرزها را تشخیص داده و تنظیم‌شان کند. او می‌داند که چه زمان به «نه» گفتن نیاز است و می‌داند که به چه‌سان «نه» بگوید. او خود را برای راحتیِ فردی دیگر تحت فشار نمی‌گذارد.

۳- او مدت‌زمانی را به تنهایی می‌گذراند:

کم نیستند کسانی که بر این گمان اند که می‌بایست تمامی زمان خود را با همسر و یا دوستان‌شان سپری کنند، اما این باوری غلط است. گذراندن مدت‌ زمانی مشخص به تنهایی یکی از روندهای دست یافتن به آرامش و حفظ قدرت روحی و عاطفی است. لذا این‌گونه می‌توان گفت که زنی که از لحاظ ذهنی و روحی از قدرت بالایی برخوردار است می‌داند که چگونه میان زندگی اجتماعی و اوقات تنهایی‌اش تعادل برقرار کند.

۴- او چشم‌انداز مثبت خود را حفظ می‌کند:

زن قوی که روانشناسی امروز در نظر دارد کسی است که به هیچ روی امید خود را از کف نمی‌دهد. او اعتقادی فراوان به خود و توانایی‌های خود دارد و دیگران را مجالِ آن نمی‌دهد که پایین‌اش آوَرند. او همواره قادر به شناخت و دنبال کردن چیزهای خوب است به جای آن که ذهن‌‌اش را منحصراً معطوفِ چیزهای منفی سازد.

۵- او از عاشقی نمی‌ترسد:

زنی که از لحاظ روحی قوی است از عاشق بودن هراس ندارد. همچنین او نگران آن نیست که به دیگران نشان دهد که در رابطه‌ی عاطفی به سر می‌برد.

۶- او برای چیزی منتظر نمی‌ماند:

از خصوصیات یک زن قوی اینست که می‌داند چه می‌خواهد. او در ترک کردن کسی که قادر به تأمین نیازهایش نیست لحظه‌ای درنگ نمی‌کند. او به خوبی قادر به تشخیص این نکته است که رابطه چه زمانی کار می‌کند و چه زمانی نه. این زن به شدت سرشار از شور و احساس است.

۷- او به نتیجه و تبعات تصمیمات و فعالیت‌های خود آگاه است:

زن قوی که در این نوشته تمرکزمان روی او بود، نیک واقف است که هر تصمیم و هر عملی که انجام دهد چه تبعاتی به همراه دارد. او به خوبی می‌پذیرد هر آن‌چه را که از تصمیمات و اعمال او ناشی می‌شود.