لادن طباطبایی بعد از دیدار با نیکی کریمی در صفحه اینستاگرام خود از دوستی چندین ساله و متداومش با نیکی کریمی نوشت:

تازه کردن دیدار در آستانه بیست و دومین سال آغاز رفاقت، خیلی ارزشمند و هیجان انگیزه… انگار با خودمون میگیم؛ هی… ببین تا کجا اومدیم! برای بچه های من خاله نیکی همیشه عزیزه… اینو اونی که حرف میزنه، میگه و اونیکه حرف نمیزنه، با پهنای لبخند و شدت در آغوش کشیدنش نشون میده. هر چند که دوست واقعی، اصلا نیاز به حرافی و دیدار نداره… همیشه هست و خواهد بود. فراتر از دیدار و گفتار‌.‌‌… یک حس عمیق و از ته دله که از پس همه جور فاصله برمیاد…
کسانی که به جز منتقد سینمایی بودن ! در فضای سینما فعالیت واقعی و دراز مدت کرده باشند ،میدونن دوستی پایدار در سینما چقدر ارزش داره.
یک. خیر. مهاجرت نکردن ایشون ،صرفا یک سفر کوتاه بود.
دو. نمیدونم. دلیل سفر رو نپرسیدم.
سه. از زمان فیلمبرداری سایه به سایه دوست هستیم.