مسابقه دوچرخه سواری سرعت بانوان قهرمانی استان خراسان رضوی، صبح دیروز ۶ اردیبهشت، در ورزشگاه ثامن الئمه برگزار شد.

گزارش تصویری از این مسابقات را مشاهده می نمایید :