رئیس-جمهور-کرواسی

خانم کولیندا گرابار کیتاروویچ رئیس جمهور ۴۸ ساله کرواسی که برای دیدارهای سیاسی به ایران آمده بود، از سوی عده زیادی از کاربران ایرانی  خوشامدگویی شنید و صفحه اینستاگرامش صدها کامنت به زبان فارسی از سوی کاربران ایرانی دریافت کرد.

معمولا کاربران ایرانی بعد از ورود ورود هر شخصیت سیاسی، هنری و ورزشی به کشورمان در شبکه های اجتماعی از آنها استقبال می کنند، حال برخی با روی خوش و بعضی دیگر با کامنت های توهین آمیز؛ اما خوشبختانه این بار رئیس جمهور کرواسی مورد عنایت کاربران قرار گرفت.