اکثر ما بچه گربه ها را بسیار دوست میداریم. آنها بسیار تو دل  برو هستند و اولین چیزی که بعد از بازی کردن با بچه گربه به ذهنمان می آید، معمولا این است که باید یک بچه گربه به خانه بیاوریم و از او مراقبت کنیم. اما سوال مهم این است که آیا نگهداری از بچه گربه کار راحتی است؟ برای جواب دادن به این سوال، باید بگوییم که نگهداری از یک بچه گربه گاها میتواند به پیچیدگی نگهداری از یک نوزاد باشد. در واقع، گربه ها نوزادانی هستند که هرگز بزرگ نمیشوند. اگر تصمیم به خرید بچه گربه گرفته اید، بهتر است با این مقاله همراه باشید تا اطلاعات مناسبی در زمینه نگهداری از بچه گربه بدست بیاورید.

چگونه از گربه نگهداری کنیم؟

قدم اول برای داشتن اطلاعات کافی درباره نگهداری از بچه گربه، دانستن مراحل تولد تا رشد آنهاست. نوزاد گربه، بسیار کوچک است و از پس خودش برنمی آید. وقتی بحث نوزاد گربه به میان می آید، چهار مساله مهم باید در نظر گرفته شود: شیر خوردن، گرم موندن، دستشویی کردن و خوابیدن.

وقتی گربه ای بسیار کوچک است، تمام این مسئولیت ها به دوش مادر گربه است. یعنی مادر به طور مرتب و به اندازه کافی به او شیر میدهد. شاید باور نکیند ولی وقتی گربه بسیار کوچک است و نه میبیند، نه میشنود، نه میتواند راه برود، مادرش مدفوع و ادرارش را لیس میزند و از این طریق به دفع او کم میکند. گربه ها در این دوران، بیشتر زیر آغوش مادر هستند تا به اندازه کافی گرم بمانند. در مورد خواب نیز، گربه ها وقتی بسیار کوچک هستند، درست مانند نوزاد انسان، در بیشتر مواقع خواب هستند.

چشم گربه از هشت روزگی باز میشود و ممکن است تا یک هفته این پروسه باز شدن چشم گربه ادامه یابد.

چگونه از گربه نگهداری کنیم؟