پردیس افکاری، بازیگر، عصر امروز، پنجشنبه ۳ اسفندماه بر اثر بیماری از دنیا رفت. روز گذشته خبری منتشر شد که پردیس افکاری بازیگر قدیمی تئاتر، تلویزیون و سینما به سرطان مبتلا شده است و بخش تاسف برانگیز ماجرا این است که گویا در یک بیمارستان بستری است که امکانات لازم برای درمان چنین بیمارانی را ندارد.