بر اساس تحقیقات جدید ۶۸ درصد زنان و ۲۷ درصد مردان در سکس وانمود به ارگاسم میکنند

از لحاظ تئوری ، هر مرد میتواند ۳۰ دقیقه بعد از انزال ، دوباره انزال داشته باشد که البته بستگی به میل جنسی و توان جنسی و شریک جنسی او دارد

تنها یک سوم زنان ارگاسم را به شکلی منظم تجربه میکنند
تقریبا نیمی از زنان ، اولین ارگاسم خود را ازطریق خودارضایی تجربه کرده اند

تنها ۲۰٪ از زنان درطول ازدواج خود به طور منظم ارگاسم میشوند بدلیل اینکه تنها یک پنجم آقایان درباره رابطه جنسی عاشقانه اطلاعات علمی دارند

مدت زمان ارگاسم زنان بیشتر از مردان است
برای زنان میزان ارگاسم حدود ۲۰ ثانیه یا بیشتر است و برای بیشتر مردان حدود ۳ تا ۱۰ ثانیه طول می کشد

معمولا خانمها پس از ارگاسم ، به علت لرزش پاها قادر به راه رفتن نیستند

لرزش پاها و بدن خانم پس ازرابطه جنسی بدین معنی است که زن ارضا شده

خانمها در ارگاسم رسیدن مقدم تر هستند اما شروع و پیش قدم شدن برای نزدیکی تقدمی ندارد و هم مرد و هم زن میتوانند با توجه به شناختی که از همسر خود دارند بر اساس میل و نیاز خود در برقراری رابطه پیش قدم باشند