انسیه خزعلی، معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص ازدواج خود در سن ۱۶ سالگی و اینکه شاید بتوان از آن به عنوان کودک همسری یاد کرد، گفت: من نمی دانم کودک را چطور معنا می کنند، اگر زیر ۱۸ سال را کودک بگیریم و حتی یه روز بالای ۱۸ سال را بگوییم کودک نیست، چنین تعبیری را قبول ندارم.

خزعلی ادامه داد: در ازدواج باید به بلوغ فکری، جسمی و اقتصادی توجه ویژه کرد، خیلی ها هنوز در سن های بالای ۲۰ سال هم نگاه کودکانه ای به زندگی دارند، در خیلی از کشورهای دیگر چنین خط و مرزی وجود ندارد، در ایالت های مختلف آمریکا سنین متفاوتی برای ازدواج مطرح است.

معاون زنان و خانواده رئیس جمهور در مورد گرفتن حق طلاق خود اظهار کرد: در مدرسه فیضیه از خود امام (ره) شنیدم که خانم ها می توانند حق طلاق داشته باشند. همسر من در ابتدا گفت باید روی درخواست من مبنی بر داشتن حق طلاق فکر کند، از دایی شان مشورت گرفت، ایشان به همسرم گفته بودند «ایرادی ندارد، حق طلاق داشتن زن، به نفع زن نیست بلکه حق ناز کردن را از زن می گیرد، هر زمان بگوید طلاق می خواهم می توانی بگویی حق طلاق داری، البته پدرم خودشان اعتقادی به این موضوع نداشتند اما تصمیم را بر عهده خودم گذاشتند و خوشبختانه حاصل آن ازدواج هم ۲ پسر و ۲ دختر و ۸ نوه شد.

انسیه خزعلی