متولدین خرداد ماه افرادی بسیار معاشرتی هستند و شیفته بحث و گفتگو می باشند و طبیعتی ناآرام و رفتار غیر قابل پیش بینی دارند. از همین رو زندگی زناشویی این دو با یکدیگر در عین حال که جالب و پر ماجرا و سرگرم کننده است ولی ممکن است ثبات چندانی نداشته باشد. چون آن ها هردو بوالهوس و دمدمی مزاج هستند و خلق و خوی ثابتی ندارند. آن ها دائما درمورد مشکلات و مسائل خود به بحث و مذاکره با یکدیگر می پردازند و اهل منطق و استدلال هستند و این یکی از صفات برجسته آن هاست که به اتکای آن می توانند اختلافات خود را به گونه ای مسالمت آمیز و آرام حل و فصل کنند.

متولدین خرداد بسیار خونگرم، شاد، سرزنده و با نشاط هستند ولی کمی بدقول می باشند. بنابراین اگر این نقطه ضعف خود را بپوشانند و کمی به تعهدات و قول و قرار خود پایبند بمانند آنگاه در کنار یکدیگر می توانند زندگی خوب و سعادتباری داشته باشند. آن ها اگر بتوانند کمی آرام و قرار بگیرند و نسبت به صفات منفی یکدیگر صبور و خویشتنداری نشان دهند آنگاه به احتمال زیاد بر بسیاری از دردسرها و اختلافات خود غلبه خواهند کرد.