مرجانه گلچین بازیگر ۴۷ ساله کشورمان که سفری به خارج از کشور و آمریکا و کانادا داشته است و عکس هایی از خودش را منتشر کرده است.

مرجانه گلچین با انتشار عکس هایی از سفرش , درصفحه اینستاگرم اش نوشت :

برای من که خیلی اهل خاطره و خاطره بازیم دیدن این محل قدیمی باقدمتی بیش از ١٠٠ سال بسیار دیدنی بود

union ville خیابون بسیار زیبابیه در تورنتو که من دیروز تونستم ببینمش و بسیار جاتون خالی لذت بردم .

%da%a9%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87 %d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86