معمولا در جراحی زیبایی سینه بیمار از عوارض احتمالی جراحی شناخت ندارد و ممکن است بعد از عمل جراحی یکی از موارد زیر را ببینید :

۱-ممکن است بر خلاف چیزی که فکرش را می کنیدبعد از جراحی زیبایی سینه ,  سینه ها به شکل بد فرمی در آید که البته این مسئله به پزشک جراح  و مهارت آن ارتباط دارد که اگر مهارت کافی را داشته باشد این اتفاق نخواهد افتاد.
۲-ممکن است سینه ای که مورد عمل جراحی زیبایی سینه قرار گرفته قرینه نباشند .
۳-در بعضی از جراحی ها جای برش و اسکار به شکل بدی باقی می ماند .
۴-احتمال دارد قسمتی یا تمام پوست هاله و یا نوک سینه خود را از دست بدهید .
۵-امکان دارد در قسمت به هم رسیدن برش های جراحی پوست آن قسمت را از دست بدهید  و یا سیاه شود .
۶-پس از جراحی زیبایی سینه ممکن است مایع و خون تجمع پیدا کند .
۷-حس نوک سینه به طور موقت یا دائم ممکن است از بین برود .
۸-ممکن است در شیردهی اختلال بوجود بیاید .
۹-پس از جراحی زیبایی سینه ممکن است عوارضی مربوط به بیهوشی عمومی بوجود بیاید.
۱۰-احتمال اینکه توده سفتی در اثر احتمال نکروز بافت های چربی سینه ایجاد شود .
۱۱-در بعضی از بیماران ممکن است زخم برش عفونت کند .
۱۲-غیر طبیعی و بد فرم شدن سینه به علت عدم ظرافت کافی در ترمیم برش جراحی
۱۳-ممکن است بعضی از افراد نیاز به جراحی زیبایی سینه مجدد داشته باشند .
تمامی مواردی که گفته شد میتوان با دقت در انتخاب پزشک جراح مناسب کاهش و یا حتی به صفر رساند .