سحر قریشی بازیگر زن ایرانی که این روزها در اروپا به سر می برد در سواحل این قاره به خوشگذرانی می پردازد . عکسی از سحر قریشی در سواحل اروپا را مشاهده می کنید :

%d8%b3%d8%ad%d8%b1-%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b4%db%8c