درست کردن کاردستی کودکان اینروزها به یکی از دغدغه های مادران تبدیل شده است و مادران باید بیشتر روی خلاقیت خود کار کنند تا بتوانند کاردستی هایی که به در اسم به کودکان و عملا به مادران می دهند درست کنند .

کاردستی مار یکی از موضوعات کاردستی بود که از چندین نفر سوال داشتیم که به چه شکلی درست کنیم و یکی از مادران خوش ذوق بانوان ایرانی کاردستی مار درست کرده بود که خیلی ساده و تنها با استفاده از کاغذ رنگی که در زیر عکسهایی از این مار را مشاهده میکنید و در صورت نیاز درست کنید :