داشتن رابطه جنسی هر روزه باعث می‌شود که جوان بمانید

داشتن رابطه‌ی جنسی به صورت روزانه بهترین راه ضدپیری موجود است.

مطابق با یافته‌های دکتر دیوید ویکس ، که با ۳۵۰۰ نفر مصاحبه کرد ، رابطه‌ی جنسی ، قوی‌ترین نوع لذت است و سبب آزاد شدن مواد شیمیایی خاصی می‌شود.

در زنان هورمون رشد تولید می‌کند که روی این فرآیند تاثیر می‌گذارد.

داشتن رابطه‌ی جنسی توام با عشق ، بعد از فعالیت ذهنی و جسمی به عنوان مهم‌ترین فاکتورهای حفظ جوانی ، در رتبه‌ی دوم قرار می گیرد.