محمدجعفر منتظری، دادستان کل قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای خواهان برخورد با زنانی شد که در هواپیما حجاب ندارند.

او در این بخشنامه خلبان هواپیما را ضابط قضایی عنوان کرده است که «موظف به تعقیب، توقیف و تحقیقات مقدماتی است.»

دادستان کل در ادامه این نامه نوشته است: «نظر به اینکه موضوع کشف حجاب در ملاء عام متأسفانه مدتی است در بین تعداد اندکی از بانوان رواج یافته و طبق اطلاعات موثق بدخواهان و معاندین نظام مقدس جمهوری اسلامی در ترویج آن و هتک حرمت حکم قرآنی حجاب با برنامه ریزی تلاش دارند که به این امر منکر دامن بزنند.»

دادستان کل قوه قضائیه