در این صفحه قصد داریم شما را با دنیای جادویی صدا آشنا کنیم، دنیایی که مرزهای آن ناپیداست و شیفتگان بسیاری دارد.

با گسترش و فراگیر شدن فضای مجازی و حضور اکثریت جامعه در این فضا، هر روز نیاز به وجود گویندگان حرفه‌ای بیشتر احساس می‌شود برای مثال امروزه بسیاری از مردم به طور غیر مستقیم از طریق سفارش اینترنتی خرید می‌کنند و از طریق تیزر های تبلیغاتی با محصولات آشنا می شوند و کسب‌وکارهایی که نمی‌توانند به‌خوبی خود را در این فضا تبلیغ کنند با خطر ورشکستگی مواجه می‌شوند.

در واقع یکی از ستون‌هایی که کسب‌وکارهای موفق به آن تکیه می‌کنند، تیزرهای تبلیغاتی است آن‌ها از این طریق محصولات و خدمات خود را به جامعه معرفی می‌کنند و اگر این تبلیغات خلاقانه و جذاب باشد ممکن است کسب‌وکارشان برندی جهانی شود که از سراسر دنیا مشتریان و طالبانی دارد.

خدمات صوتی پولساز برای کسب و کارها

 مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عامل موفقیت یک تیزر گویندگی آن است، گوینده باید بتواند با شیوه خوانش خود از فیلترهای ذهنی مشتریان عبور کرده، آنان را جذب و مشتاق خرید محصولات و خدمات کسب‌وکار کند، که این کار تنها از عهده گویندگان حرفه‌ای و باتجربه برمی‌آید کسانی که متخصصان این حرفه محسوب می‌شود.

بنابراین برای کسب ‌وکارها حیاتی است سفارش نریشن مجموعه خود را به گوینده نریشن حرفه‌ای‌بسپارند تا از کیفیت نهایی تولیدات آنان مطمئن باشند.

و حال قصد داریم یکی از پر اقبال ترین و پرطرفدارترین شاخه‌های گویندگی که همان دوبله است را معرفی کنیم.

دوبله هنر برگرداندن زبان اصلی فیلم به زبان دیگر است که جای بسی افتخار و مباهات است که کشور عزیزمان در این عرصه صاحب نام محسوب می‌شود. اگر هنر دوبله نباشد انیمیشن‌ها اثرگذاری خود را از دست می‌دهد و کودکان به‌عنوان مخاطبان اصلی کارتون و انیمیشن نمی‌توانند این محصولات نمایشی را ببینند و همچنین به واسطه دوبله ما می‌توانیم فیلم‌های تولیدی سایر کشورها را تماشا کنیم.

در عصر جدید تولید فیلم و انیمیشن به یک صنعت جهانی مبدل شده‌است. هرروزه بر حجم سفارش گویندگی و سفارش دوبله افزوده می‌شود ازهمین‌ رو جوانان بسیاری مشتاق و طالب یادگیری دوبله و ورود به این عرصه هستند که می‌بایست زیر نظر متخصصان این حرفه آموزش ببینند زیرا هنر دوبله در کنار شیرین و لذت‌بخش بودن، بسیار سخت و جزو مهارت‌های دشوار محسوب می‌شود که انجامش نیازمند آموزش صحیح تمرین و سخت‌کوشی بالاست.

اگر هنرآموزان دوبله درست آموزش نبینند، در نهایت بعد از صرف هزینه‌های گزاف آموزشی، مبدل به گویندگانی می‌شوند که سفارش نریشن و سفارش گویندگی متن را با کیفیت بسیار پایین تحویل مخاطب می‌دهند بنابراین لازم است از حرفه‌ای بودن و باتجربه بودن اساتید خود در این حرفه مطمئن باشند تا به واسطه آن مسیر درست‌تری را به پیمایند.

مجموعه‌استودیو ساینا با گردهم آوردن باتجربه‌ترین گویندگانی که در صدا بازیگری، اجرای دوبله و انیمیشن حرف اول را در کشور می‌زنند، آماده کمک و آموزش به جوانان مشتاق این حرفه است تا از این طریق این هنر ارزنده را ارتقا بخشد.

 در این صفحه قصد داریم شما را با دنیای جادویی صدا آشنا کنیم، دنیایی که مرزهای آن ناپیداست و شیفتگان بسیاری دارد. با گسترش و فراگیر شدن فضای مجازی و حضور اکثریت جامعه در این فضا، هر روز نیاز به وجود گویندگان حرفهای بیشتر احساس میشود برای مثال امروزه بسیاری از مردم به طور غیر مستقیم از طریق سفارش اینترنتی خرید میکنند و از طریق تیزر های تبلیغاتی با محصولات آشنا می شوند و کسبوکارهایی که نمیتوانند بهخوبی خود را در این فضا تبلیغ کنند با خطر ورشکستگی مواجه میشوند. در واقع یکی از ستونهایی که کسبوکارهای موفق به آن تکیه میکنند، تیزرهای تبلیغاتی است آنها از این طریق محصولات و خدمات خود را به جامعه معرفی میکنند و اگر این تبلیغات خلاقانه و جذاب باشد ممکن است کسبوکارشان برندی جهانی شود که از سراسر دنیا مشتریان و طالبانی دارد. مهمترین و تعیینکنندهترین عامل موفقیت یک تیزر گویندگی آن است، گوینده باید بتواند با شیوه خوانش خود از فیلترهای ذهنی مشتریان عبور کرده، آنان را جذب و مشتاق خرید محصولات و خدمات کسبوکار کند، که این کار تنها از عهده گویندگان حرفهای و باتجربه برمیآید کسانی که متخصصان این حرفه محسوب میشود. بنابراین برای کسب وکارها حیاتی است سفارش نریشن مجموعه خود را به گوینده نریشن حرفهایبسپارند تا از کیفیت نهایی تولیدات آنان مطمئن باشند. و حال قصد داریم یکی از پر اقبال ترین و پرطرفدارترین شاخههای گویندگی که همان دوبله است را معرفی کنیم. دوبله هنر برگرداندن زبان اصلی فیلم به زبان دیگر است که جای بسی افتخار و مباهات است که کشور عزیزمان در این عرصه صاحب نام محسوب میشود. اگر هنر دوبله نباشد انیمیشنها اثرگذاری خود را از دست میدهد و کودکان بهعنوان مخاطبان اصلی کارتون و انیمیشن نمیتوانند این محصولات نمایشی را ببینند و همچنین به واسطه دوبله ما میتوانیم فیلمهای تولیدی سایر کشورها را تماشا کنیم. در عصر جدید تولید فیلم و انیمیشن به یک صنعت جهانی مبدل شدهاست. هرروزه بر حجم سفارش گویندگی و سفارش دوبله افزوده میشود ازهمین رو جوانان بسیاری مشتاق و طالب یادگیری دوبله و ورود به این عرصه هستند که میبایست زیر نظر متخصصان این حرفه آموزش ببینند زیرا هنر دوبله در کنار شیرین و لذتبخش بودن، بسیار سخت و جزو مهارتهای دشوار محسوب میشود که انجامش نیازمند آموزش صحیح تمرین و سختکوشی بالاست. اگر هنرآموزان دوبله درست آموزش نبینند، در نهایت بعد از صرف هزینههای گزاف آموزشی، مبدل به گویندگانی میشوند که سفارش نریشن و سفارش گویندگی متن را با کیفیت بسیار پایین تحویل مخاطب میدهند بنابراین لازم است از حرفهای بودن و باتجربه بودن اساتید خود در این حرفه مطمئن باشند تا به واسطه آن مسیر درستتری را به پیمایند. مجموعهاستودیو ساینا با گردهم آوردن باتجربهترین گویندگانی که در صدا بازیگری، اجرای دوبله و انیمیشن حرف اول را در کشور میزنند، آماده کمک و آموزش به جوانان مشتاق این حرفه است تا از این طریق این هنر ارزنده را ارتقا بخشد. همانطور که در ابتدا ذکر شد، دنیای صدا بسیار وسیع است و تنها به گویندگی تیزر و دوبله ختم نمیشود. در ادامه قصد داریم خدمات صوتی دیگری را معرفی کنیم: _ گویندگی کتاب صوتی و پادکست _ گویندگی تلفن گویا _گویندگی به زبان خارجی و یا لهجههای محلی _گویندگی کتاب صوتی و پادکست کتاب صوتی امروزه جایگزین کتاب چاپی-کاغذی شدهاست که علتهای بسیاری دارد. یکی از مهمترین علتها، سهولت استفاده از کتاب صوتی است که میتوان آن را همهجا همراه داشت. پشت چراغ قرمزی، اتاق انتظار مطب، هنگام پیادهروی و... در همه مکانها میتوان کتاب صوتی و پادکست گوش داد و مطالعه خود را بالا برد. روانشناسان به کسانی که دچار افسردگی هستند و حوصله خواندن کتاب چاپی-کاغذی ندارند توصیه میکند کتاب صوتی گوش دهند تا استرس و اضطراب آنان کاهش یابد و همچنین کتاب صوتی نسبت به کتاب چاپی، آسیبی به محیطزیست نمیزند و خطری برای جنگلها محسوب نمیشود و این را نیز باید در نظر داشت که کتاب صوتی هزینه کمتری به نسبت کتاب چاپی برای خوانندگان دارد ازهمینرو در سراسر جهان تولید کتاب صوتی با اقبال روزافزونی همراه شدهاست و هر روز حجم سفارش گویندگی کتاب صوتی افزایش مییابد. گویندگان استودیو ساینا تبحر ویژهای در زمینه گویندگی کتاب صوتی دارند، آنان تسلط کاملی بر اجرای لحنهای متفاوت و نقشهای مختلف کتاب را دارند و بهراحتی میتوانند با اجرای خود تصویرسازی درستی از موضوع کتاب در ذهن شنونده ایجاد کنند و این تبحر ناشی از سالها تجربه این هنرمندان در زمینه صدا بازیگری است. _گویندگی تلفن گویا تمامی مجموعههای بزرگ برای ارتقاء وجهه حرفهای مجموعه خود و همچنین افزایش رضایت مشتریان، سفارش گویندگی تلفن گویا میدهند که البته این سفارش میبایست نزد متخصصان ثبت شود زیرا گویندگی تلفن برای هر مجموعهای متفاوت است برای مثال گویندگی تلفن گویا شرکتهای لوازم آرایشی بهتر است ترجیحاً خانم با لحنی مهربان باشد و گویندگی تلفن گویای ادارات میبایست با لحنی رسمی تر ضبط شود. تشخیص اینکه برای چه نوع مجموعهای کدام گوینده با چه لحن و حسی گویندگی کند، برعهدهی مدیر دوبلاژ است. اگر مدیر دوبلاژ حرفهای باشد، کیفیت کار را میسنجد و درنهایت پروژهای بسیار با کیفیت تحویل سفارش دهنده میدهد. گویندگی به زبان خارجی و با لهجههای محل در مجموعه استودیو ساینا گویندگانی حضور دارند که میتوانند انواع نریشن و متنها را به زبان های مختلف از جمله انگلیسی، عربی، ترکی، آلمانی و... گویندگی کنند و همچنین گویندگان استودیو ساینا به لهجههای مختلف شهرهای ایران عزیزمان نیز تسلط دارند مانند لهجههای شمالی، اصفهانی، شیرازی، مشهدی و... این تسلط بالا بهعلت این است که این لهجهها و زبانها، زبان مادری آنان بوده و از همین رو به بهترین نحو و درستترین فرم ممکن میتوانند سفارش گویندگی و سفارش نریشن به زبان محلی را اجرا کنند. تا به اینجا سعی کردیم شما را با دنیای صدا و انواع خدمات صوتی آشنا کنیم. مجموعه استودیو ساینا با تکیهبر تجربه سالها فعالیت خود در عرصه دوبلاژ و همچنین فراهم کردن تمامی شرایط لازم جهت تولید باکیفیتترین خدمات صوتی، در تلاش برای ارتقاء هنر ارزنده گویندگی است. استودیو ساینا

همان‌طور که در ابتدا ذکر شد، دنیای صدا بسیار وسیع است و تنها به گویندگی تیزر و دوبله ختم نمی‌شود. در ادامه قصد داریم خدمات صوتی دیگری را معرفی کنیم:

_ گویندگی کتاب صوتی و پادکست

_ گویندگی تلفن گویا

_گویندگی به زبان خارجی و یا لهجههای محلی

 

 

_گویندگی کتاب صوتی و پادکست

کتاب صوتی امروزه جایگزین کتاب چاپی-کاغذی شده‌است که علت‌های بسیاری دارد. یکی از مهم‌ترین علت‌ها، سهولت استفاده از کتاب صوتی است که می‌توان آن را همه‌جا همراه داشت. پشت چراغ قرمزی، اتاق انتظار مطب، هنگام پیاده‌روی و… در همه مکان‌ها می‌توان کتاب صوتی و پادکست گوش داد و مطالعه خود را بالا برد. روان‌شناسان به کسانی که دچار افسردگی هستند و حوصله خواندن کتاب چاپی-کاغذی ندارند توصیه می‌کند کتاب صوتی گوش دهند تا استرس و اضطراب آنان کاهش یابد و همچنین کتاب صوتی نسبت به کتاب چاپی، آسیبی به محیط‌زیست نمی‌زند و خطری برای جنگل‌ها محسوب نمی‌شود و این را نیز باید در نظر داشت که کتاب صوتی هزینه کمتری به نسبت کتاب چاپی برای خوانندگان دارد ازهمین‌رو در سراسر جهان تولید کتاب صوتی با اقبال روزافزونی همراه شده‌است و هر روز حجم سفارش گویندگی کتاب صوتی افزایش می‌یابد.

گویندگان استودیو ساینا تبحر ویژه‌ای در زمینه گویندگی کتاب صوتی دارند، آنان تسلط کاملی بر اجرای لحن‌های متفاوت و نقش‌های مختلف کتاب را دارند و به‌راحتی می‌توانند با اجرای خود تصویرسازی درستی از موضوع کتاب در ذهن شنونده ایجاد کنند و این تبحر ناشی از سال‌ها تجربه این هنرمندان در زمینه صدا بازیگری است.

 

 _گویندگی تلفن گویا

تمامی مجموعه‌های بزرگ برای ارتقاء وجهه حرفه‌ای مجموعه خود و همچنین افزایش رضایت مشتریان، سفارش گویندگی تلفن گویا می‌دهند که البته این سفارش می‌بایست نزد متخصصان ثبت شود زیرا گویندگی تلفن برای هر مجموعه‌ای متفاوت است برای مثال گویندگی تلفن گویا شرکت‌های لوازم آرایشی بهتر است ترجیحاً خانم با لحنی مهربان باشد و گویندگی تلفن گویای ادارات می‌بایست با لحنی رسمی تر ضبط شود.

تشخیص این‌که برای چه نوع مجموعه‌ای کدام گوینده با چه لحن و حسی گویندگی کند، برعهده‌ی مدیر دوبلاژ است. اگر مدیر دوبلاژ حرفه‌ای باشد، کیفیت کار را می‌سنجد و درنهایت پروژه‌ای بسیار با کیفیت تحویل سفارش دهنده می‌دهد.

 

 گویندگی به زبان خارجی و با لهجههای محل

در مجموعه استودیو ساینا گویندگانی حضور دارند که می‌توانند انواع نریشن و متن‌ها را به زبان های مختلف از جمله انگلیسی، عربی، ترکی، آلمانی و… گویندگی کنند و همچنین گویندگان استودیو ساینا به لهجه‌های مختلف شهرهای ایران عزیزمان نیز تسلط دارند مانند لهجه‌های شمالی، اصفهانی، شیرازی، مشهدی و…

این تسلط بالا به‌علت این است که این لهجه‌ها و زبان‌ها، زبان مادری آنان بوده و از همین رو به بهترین نحو و درست‌ترین فرم ممکن می‌توانند سفارش گویندگی و سفارش نریشن به زبان محلی را اجرا کنند.

تا به این‌جا سعی کردیم شما را با دنیای صدا و انواع خدمات صوتی آشنا کنیم. مجموعه استودیو ساینا با تکیه‌بر تجربه سال‌ها فعالیت خود در عرصه دوبلاژ و همچنین فراهم کردن تمامی شرایط لازم جهت تولید باکیفیت‌ترین خدمات صوتی، در تلاش برای ارتقاء هنر ارزنده گویندگی است.

استودیو ساینا