آناهیتا نعمتی بازیگر تئاتر و سیتمای کشورمان که سفری به خارج داشته است با تیپ و ظاهر زیر حضور پیدا کرده است :

%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa%d8%a7-%d9%86%d8%b9%d9%85%d8%aa%db%8c