نگار فروزنده بازیگر زن کشورمان که در سالهای اخیر کم کارتر از قبل شده از سالهایی که به شهرت رسیده چندین عمل جراحی بینی و زیبایی انجام داده است و ظاهر خود را تا حدودی تغییر داده است . در زیر عکسهایی از کودکی تا اکنون نگار فروزنده مشاهده می کنید :