۳۶۸ هزار زن و دختر در کشور هم اکنون تحت پوشش بیمه زنان خانه دار هستند.

تمام بانوان ۱۸ سال تمام تا ۵۰ سال تمام می‌توانند از این بیمه استفاده کنند. در صورتی که بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند، در صورت دارا بودن سوابق قبلی، معادل سال‌های بیمه پردازی به شرط سنی افزوده می‌شود. به عنوان مثال متقاضی که ۵۲ سال دارد اگر ۲ سال سابقه بیمه داشته باشد می‌تواند درخواست بیمه دهد.

همچنین متقاضیان نیازی به مراجعه به شعب تامین اجتماعی ندارند. کافی است به سامانه غیرحضوری این سازمان مراجعه کنند. در این سامانه شرایط متقاضی از نظر سن، سابقه حق بیمه بررسی و در نهایت قرارداد هم منعقد می‌شود.

 بیمه زنان خانه دار