سه هفتە پس از جنجال‌های «بوسه دردسرساز»، لوئیس روبیالس از سمت خود بە عنوان رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا استعفا کرد و اکنون این فدراسیون می‌گوید کە با استعفای او موافقت شدە است.

لوئیس روبیالس، رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا در جریان مراسم اهدای جوایز پس از فینال جام جهانی در سیدنی، اقدام به بوسیدن لب جنیفر هرموسو، مهاجم تیم فوتبال زنان این کشور کرد؛ این اقدام او با موجی از انتقادها همراه شد.

در روزهای گذشتە بیش از ٧٠ فوتبالیست حرفەای اسپانیا تهدید کردە بودند کە اگر روبیالس در سمت خود بماند در بازی‌های ملی شرکت نمی‌کنند.