حرکت بازیکنان تیم ملی والیبال آرژانتین که به نظر جنبه مسخره زنان ایرانی داشت قبل از اینکه صدای زیادی بکند از صفحه اینستاگرام آنها پاک شد .

بازیکنان تیم ملی والیبال آرژانتین دیروز پس از بازدید از کاخ سعد آباد و بازار تجریش تهران  برای سوغاتی اقدام به خرید روسری و شال کردند و پس از آن هم با به سر کردن روسری و شال های خریداری شده  عکسی به یادگار گرفتند و در صفحات اینستاگرام خود به اشتراک گذاشتند که به نظر می‌رسید پوشش و حجاب زنان ایرانی را مورد تمسخر قرار داده اند !

البته بازیکنان تیم ملی والیبال آرژانتین خیلی زود متوجه حرکت اشتباهشان شدند و بابت این کار عذرخواهی کردند و عکس‌ها را هم از صفحات اینستاگرام‌ خود حذف کردند. با توجه به حذف این عکس‌ها از صفحه ایسنتاگرام گفته می‌شود که بازیکنان تیم ملی والیبال آرژانتین به اشتباه خود پی برده‌اند و خواستند جلوی عواقب این موضوع هرچه سریعتر گرفته باشند هرچند که اعتراض هایی از سوی ایرانی ها در صفحات اجتماعی این بازیکنان صورت گرفته است ولی حذف این عکس ها مانع از اعتراض گسترده شد .

بانوان-ایرانی

تیم ملی آرژانتین در این مسابقات از ۷ بازی خود ۲ پیروزی به دست آورده و در مکان نهم جدول دوازده تیمی لیگ جهانی قراردارد .