الهام‌‌ اصغری، شناگر ایرانی موفق شد چهارمین رکورد خود را در گینس ثبت کند. او توانست یک قایق کایاک را به مسافت ۵ کیلومتر در زمان ۱ ساعت و ۵۸ دقیقه و ۴۰ ثانیه بکشد.

در وب‌سایت گینس به لباس او که باید تمام بدنش را بپوشاند، اشاره شده و گفته شده این لباس در آب ۶ کیلوگرم به وزن خانم اصغری اضافه می‌کند.

در گزارش گینس از ثبت این رکورد از قول خانم اصغری آمده است: «این رکورد اخیر برای من چالش برانگیزترین رکورد بود، زیرا موفقیت در آن به ترکیبی از قدرت، سرعت و استقامت نیاز داشت در حالی که من بیشتر برای شنای استقامتی مناسب هستم. در کیلومتر سوم، پاهایم کاملا خسته شده بود و فشار قابل توجهی را تحمل کردم.»

براساس اطلاعاتی که وب‌سایت گینس داده خانم اصغری قبلا هم رکوردهایی را شکسته است. از جمله شنای یک دست در آب‌های آزاد به مسافت ۱۰ کیلومتر که با زمان ۴ ساعت و ۵۸ دقیقه توانست رکورد تئودور تسوتکوف از بلغارستان را بشکند.

وب‌سایت گینس در معرفی الهام اصغری نوشته: او از ۵ سالگی شنا را آغاز کرده و در ۱۷ سالگی شروع به آموزش شنا به دیگران کرده است.

الهام‌‌ اصغری