فرزانه توسلی، مهدیه محمودی‌نیا، نسترن مقیمی، فاطمه رحمتی، محدثه محمدی، مهسا کمالی، مارال ترکمان، مهتاب بنایی، زیبا افروغ، فاطمه حسینی، هما آقایی‌پور، الهام عنافچه، فرشته خسروی و سارا شیربیگی

این رقابت‌ها از ۱۲ تا ۲۳ بهمن در تاجیکستان برگزار خواهد شد .

تیم فوتبال زنان