اخراج معلم قائمشهری در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرده است و موافقان و مخالفان این کار نظرات خود را بیان میکنند . این معلم مدرسه ابتدایی با پخش یک آهنگ مشهور مازندرانی این روزها و همخوانی آن توسط دانش آموزانش به صدر اخبار فضای مجازی رسید .

اخراج معلم قائمشهری

حسین کمالی مدیر کل آموزش و پرورش مازندران در این رابطه گفت: به‌دنبال پخش آهنگ مبتذل توسط معلم کلاس درس مدرسه ابتدایی در شهرستان قائمشهر، برخورد اداری لازم انجام و ضمن قطع همکاری با وی، به احتمال مجوز فعالیت مدرسه نیز لغو خواهد شد.

حسین کمالی در تشریح این خبر افزود: پس از انتشار فیلم کوتاه هم‌خوانی آهنگ غیرمجاز تعدادی از دانش آموزان ، چهارشنبه،۲۶بهمن از یک مدرسه غیرانتفاعی در شهرستان قائمشهر در فضای مجازی، اداره کل آموزش و پرورش مازندران پیگیری موضوع را در دستور کار قرار داد.

کمالی با اشاره به اینکه پس از بررسی و راستی آزمایی وقوع این اقدام در مدرسه مورد نظر،و واکنش واحدهای نظارتی گزینش استان اقدامات اداری لازم در این خصوص پیگیری شد افزود: با برگزاری جلسه شورای نظارت، توسط رییس آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر، روند فعالیت حرفه‌ای مدارس غیرانتفاعی بررسی و درخصوص موضوع تصمیم گیری‌های اداری لازم اتخاذ شد.

وی افزود: براساس تصمیم و رای این شورا، در حال حاضر به مدیر مدرسه تذکر کتبی داده شد و برخورد‌های اداری دیگر نیز صورت خواهد گرفت.

کمالی خاطرنشان کرد: همچنین این شورا بر عدم صلاحیت معلم مربوطه و قطع همکاری با وی رای داد و ایشان از یکشنبه ۳۰ بهمن اجازه حضور و تدریس در مدرسه ندارد.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران گفت: همچنین به احتمال، مجوز فعالیت این مدرسه نیز لغو شود.

کمالی با بیان اینکه این اقدام معلم مدرسه که به نظر می‌رسد بدنبال شاد کردن دانش آموزان از روی ناآگاهی صورت گرفت و خانواده های دانش آموزان نیز به این همخوانی موسیقی غیرمجاز معترض شدند تاکید کرد: مدارس غیرانتفاعی باید در انجام فعالیت‌های خود براساس سیاست‌ های آموزش و پرورش عمل کنند.

نظر شما درباره اخراج معلم قائمشهری چیست ؟