به درخواست کاربران عزیز بانوان ایرانی برای آموزش بستن دستمال سر در این پست طرز بستن دستمال سر را برای بانوان عزیز در ۴ مدل مختلف قرار داده ایم . امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد :