آمنه بهرامی، قربانی اسیدپاشی می‌گوید که پس از گذشت ۱۲ سال از بخشش متهم، هنوز به او دیه‌ای پرداخت نشده و متهم هم با شامل شدن در عفو چند سال پیش از زندان آزاد شده است.

روزنامه اعتماد نوشته است که خانم بهرامی که از حادثه اسیدپاشی به صورتش ۱۹ سال گذشته است، روز گذشته به دادسرای امور جنایی تهران رفته و درخواست تعیین تکلیف برای دیه‌اش را مطرح کرده است.

او در اردیبهشت سال ۹۰ از قصاص متهم گذشت و قرار شد که دیه چشمانش را دریافت کند.

خانم بهرامی می‌گوید: «پس از این حادثه رنج‌های زیادی در زندگی‌ام کشیدم و هزینه‌های بسیاری هم برای درمان پرداختم، اما چشمانم برای همیشه کور شد. من اجرای حکم متهم را بخشیدم به امید اینکه دیه ۲۰۰ میلیون تومانی دریافت کنم و با آن هزینه درمانم را بدهم، اما در این مدت هنوز موفق به دریافت دیه‌ام نشده‌ام.»

اعتماد نوشته است «آمنه بهرامی، دانشجوی رشته الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی در اسلامشهر بود که یکی از همکلاسی‌هایش به تاریخ ۱۲ آبان سال ۸۳ به صورتش اسید پاشید و او دو چشمش را از دست داد.

آمنه بهرامی