مجله Persian چاپ لندن عکسی زیبا از نفیسه روشن روی جلد خود کار کرده است و همچنین مصاحبه ای با این بازیگر زن ایرانی انجام داده است .

تصویر جلد این مجله را در زیر میبینید :