کاست ماگاراکیس هنرمند و مجسمه ساز یونانی است اما اکنون به قول خودش در کهکشان کفش‌ ها زندگی می‌کند! این هنرمند از کفش به‌عنوان پایه کار مجسمه‌سازی استفاده می‌کند و معتقد است کفش‌ها شخصیت و داستان خودشان را دارند.

ماگاراکیس از همه‌چیز به‌عنوان منبع الهامی آثارش کمک می‌گیرد اما در مجموع عصر ویکتوریا را بهترین الگوی هنری خود می‌داند.

از هر مجسمه فقط یک عدد ساخته است . در زیر برخی از آثار کاست ماگاراکیس را مشاهده مینمایید :

کغش2

کفش-1

کفش3

کفش5

کفش6