لادن مستوفی که این روزها در تئاتر جدیدش خوش درخشیده و توجه ها را بعد از سریال پریا به خود جلب کرده است در حاشیه یکی از اجرا ها با دوستان هنرمندش عکس انداخت.

او در این تئاتر تیپ و گریمی شرقی و متفاوت دارد . در زیر تصویر لادن مستوفی را در کنار سایر هنرمندان مشاهده می کنید :

%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%81%db%8c