مسابقه تیم های عراق و اردن از سری رقابت های مقدماتی جام ملتهای فوتبال بانوان آسیا امروز برگزار می شود که داوران ایرانی این دیدار را قضاوت خواهند کرد .  اسامی داوران قضاوت کننده این دیدار به شرح زیر است:

داور وسط: مهسا قربانی از ایران

کمک یک: اکمل از مالزی

کمک دو: می سو پارک از کره

داور چهارم: هون جون از کره