قهرمان ووشو جهان  بستری شد.

به گزارش سایت بانوان ایرانی ،شهربانو منصوریان به دلیل حمله قلبی در بیمارستانی در سمیرم بستری شد.