فیفا به صورت قطعی از وجود ۴ بازیکن مرد در تیم ملی فوتبال بانوان ایران خبر داد.

پس از قهرمانی تیم ملی بانوان کشورمان در آسیا و پس از انجام چند تست، شائبه وجود ۴ مرد در تیم بانوان ایران به وجود آمد و هر چند زهره هراتیان، رئیس مرکز پزشکی فیفا در ایران وجود هر گونه بازیکن جنس مخالف در تیم ملی بانوان را تکذیب کرده اما فیفا در جدیدترین گزارشش از وجود قطعی ۴ بازیکن مرد در تیم ملی فوتبال بانوان ایران پس از آزمایش‌های تعیین جنسیت نوشت.