پایگاه مجازی بانوان ایرانی ویژه دختران و زنان ایرانی با هدف توسعه فرهنگ و رفع نیازها و تامین خواسته های بانوان از سال ۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد.

بانوان ایرانی تنها یک سایت نیست ، یک جریان فرهنگی است و ما مخاطب خود را مهربان ترین مربیان عالم در نظر گرفته ایم . همان مربیانی که مردان بزرگ از دامان آنها به معراج رفته و می روند .

مطالب بانوان ایرانی توسط نویسندگان و کارشناسان سایت تولید می شود و سعی میکنیم هر روز بر کیفیت مطالب خود افزوده و با در نظر گرفتن نیازهای روز جامعه بانوان در کنار شما بزرگواران باشیم . در این مسیر به کمک و همراهی تک تک شما عزیزان نیازمندیم.
بانوان ایرانی از هر کمک سازنده و مهربانانه با آغوشی باز استقبال می کند .
باشد که گام های بلندی در راه ارتقاء و رشد روز افزون دختران و بانوان ایران عزیز برداریم .
در بانوان ایرانی منتظر حضور سبز شما هستیم …