رابطه جنسی در چه مواقعی مناسب نیست ؟

رابطه جنسی در چه مواقعی مناسب نیست ؟

برخی مواقع رابطه جنسی مناسب نیست و بهتر است انجام نشود که به چند مورد در این مطلب اشاره می کنیم : - رابطه جنسی بعد از ورزش، پس از حمام، پس از فعالین سنگین مناسب نیست. - نزدیکی جنسی ھنگام گرسنگی و بعد از غذا خوردن و مصرف...

ادامه مطلب ...