علت روی آوردن دختران به سیگار و عوارض آن

علت روی آوردن دختران به سیگار و عوارض آن

ژست اجتماعی یکی از دلایل مهم در سیگار کشیدن دختران امروزی است و  متاسفانه امروزه  ژست اجتماعی یکی از مهمترین دلایل برای روی آوردن دختران نوجوان و جوان به سمت کشیدن سیگار است که به نوعی دختران با کشیدن سیگار در جمع...

ادامه مطلب ...