در جلسات خواستگاری چه چیزی از گذشته خود بیان کنیم ؟

در جلسات خواستگاری چه چیزی از گذشته خود بیان کنیم ؟

سوال مهمی که بسیاری از جوانان میپرسند این است که  در جلسات خواستگاری تا چه حد اسرار زندگی خود را به فرد مقابل بیان نماید؟ آیا اگر خطا و اشتباهی یا مسئله ای در زندگی اش رخ داده است، باید آن را با نامزدش مطرح کند یا نه؟ مبادا...

ادامه مطلب ...