چرا سکسکه میکنیم و بند نمی آید؟

چرا سکسکه میکنیم و بند نمی آید؟

دیدین گاهی وقت ها سکسکه شروع میشه و تا دقیقه ها و حتی ساعت ها بند نمیاد؟ در زیر از ینکه چرا سکسکه میکنیم و چرا بند نمیاد رو توضیح دادیم.امیدوارم بدردتون بخوره هنگامی که فردی انقباضات غیر ارادی دیافراگم که به ناگاه رخ می...

ادامه مطلب ...