آماری از زنانی که هرگز در ایران ازدواج نمی کنند و رشد ازدواج دختران در دوران کودکی

آماری از زنانی که هرگز در ایران ازدواج نمی کنند و رشد ازدواج دختران در دوران کودکی

میانگین سن ازدواج برای دختران بین 22 تا 24 سال است، و اگر دختری که در سن 45 سالگی و یا بیشتر قرار داشته باشد، ولی هنوز ازدواج نکرده باشد، در ردیف زنانی که تا پایان عمر به صورت مجرد زندگی می کنند، محسوب می شود. این گروه از زنان...

ادامه مطلب ...