راه هایی برای ارتباط بهتر والدین با نوزاد

راه هایی برای ارتباط بهتر والدین با نوزاد

ارنباط عمیق نوزاد و والدین ممکن است مدتی زمان ببرد و والدین بتوانند ارتباط خوبی با خواسته ها و نیازهای نوزاد برقرار کنند . 1- ایماء و اشاره‌های نوزادتان را بشناسید نوزادتان راه‌های مخصوص به خود را برای برقراری ارتباط و...

ادامه مطلب ...