آب کردن مواد غذایی یخ زده

آب کردن مواد غذایی یخ زده

در این زمانه اکثر خانم ها مواد غذایی را در فریزر قرار می دهند و یخ زده می کنند . هنگام استفاده از این مواد غذایی باید یخ زدایی انجام گیرد و معمولا این یخ زدایی با عجله و زود انجا می شود ولی باید بدانیم که نوع یخ زدایی میتواند...

ادامه مطلب ...