زنان مجرد هم میتوانند سرپرستی کودکان بی سرپرست را برعهده بگیرند

زنان مجرد هم میتوانند سرپرستی کودکان بی سرپرست را برعهده بگیرند

در حال حاضر ۱۱۸ شیرخوار در در شیرخوارگاه آمنه نگه‌داری می‌شود و در کل کشور ۹۰۰ شیرخوار داریم که یا کودکان بی سرپرست هستند و یا کودکن بد سرپرست . انوشیروان محسنی بندپی در مراسم افطار سازمان بهزیستی در شیرخوارگاه آمنه با...

ادامه مطلب ...