بررسی تاثیر خوردن خرما در دوران بارداری

بررسی تاثیر خوردن خرما در دوران بارداری

بسیاری از خانم ها وقتی باردار می شوند در باره اینکه در این دوران چه چیزی بخورند و یا نخورند دچار سردرگرمی می شوند . یکی از خوراکی هایی که به زنان باردار توصیه می شود در این دوران مصرف کنند خرما است . در این مطلب به ارزشهای...

ادامه مطلب ...