راه های کاهش درد قاعدگی

راه های کاهش درد قاعدگی

دردهای قاعدگی (پريود) دردهای دوران قاعدگی در خانمها از شایعترین مشکلات آنهاست که خانمها از این موضوع شکایت زیادی میکنند .  تغيير در خلق و خو و احساس خستگي خانمها در هنگام پریود (عادت ماهانه) گاهي بسيار زیاد و آزاردهنده...

ادامه مطلب ...