تصویر نفیسه روشن روی جلد مجله Persian چاپ لندن

تصویر نفیسه روشن روی جلد مجله Persian چاپ لندن

مجله Persian چاپ لندن عکسی زیبا از نفیسه روشن روی جلد خود کار کرده است و همچنین مصاحبه ای با این بازیگر زن ایرانی انجام داده است . تصویر جلد این مجله را در زیر میبینید...

ادامه مطلب ...